Dharma


Dharma is a Sanskrit/Vedic/Buddhist term syncretic with Right Action.

Syncretic Terms

Right Action > Aligned Action, Dharma

Relate and Syncretic Terms

Zen Buddhism > Ansho no zen, Ashi, Daigo, Dharma, Kensho, Mushi-dokugo, Original Face, Satori, Shogo, Shukkejin, Sufism, Yako Zen, Zaikejin, Zanmai, Zazen

Notes

"Dharma means “right behaviour” or “duty...”[1]:Zen Buddhism

  1. Violatti, Cristian. “Upanishads.” Ancient History Encyclopedia. Accessed July 5, 2019. https://www.ancient.eu/Upanishads/